ΕΔ: Οι Ευρωπαίοι οφείλουν για ταξίδια να φέρουν ταυτότητα, χωρίς όμως η έλλειψή της να απαγορεύει την είσοδό τους σε άλλο κράτος

  • October 14, 2021
  • Comments Off on ΕΔ: Οι Ευρωπαίοι οφείλουν για ταξίδια να φέρουν ταυτότητα, χωρίς όμως η έλλειψή της να απαγορεύει την είσοδό τους σε άλλο κράτος

Ανταπόκριση απο το Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτοποίησης όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη χωρίς αυτή η απαίτηση να παραβιάζει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας,  τονίζει σε απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σημειώνοντας πως ένα έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα διευκολύνει την επαλήθευση της ταυτότητας των ατόμων για να διαπιστωθεί εάν έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Υπό αυτή την έννοια κάθε κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να υποχρεώνει τους υπηκόους του, επ’ απειλή κυρώσεων, να φέρουν ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο όταν ταξιδεύουν προς άλλο κράτος μέλος, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο και τη διαδρομή, ωστόσο δεν πρέπει να απαγορεύεται στους πολίτες η είσοδος σε ένα άλλο κράτος μέλος όταν δεν φέρουν διαβατήριο ή ταυτότητα.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η φράση «φέρουν ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο» που χρησιμοποιείται στην οδηγία 2004/38 της ΕΕ, σημαίνει ότι η άσκηση, από τους υπηκόους κράτους μέλους, του δικαιώματός τους να μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος υπόκειται στην προϋπόθεση ότι φέρουν μαζί τους ένα από τα δύο αυτά ισχύοντα έγγραφα. Η διατύπωση αυτή που συνδέεται με την ελεύθερη κυκλοφορία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, διασφαλίζοντας ότι κάθε πρόσωπο που απολαμβάνει το δικαίωμα μπορεί να αναγνωριστεί χωρίς δυσκολία στο πλαίσιο ενδεχόμενου ελέγχου. Κατά συνέπεια, κράτος μέλος το οποίο υποχρεώνει τους υπηκόους του να φέρουν ένα από τα συγκεκριμένα έγγραφα, οσάκις διέρχονται τα εθνικά σύνορα για να μεταβούν σε άλλο κράτος μέλος, συμβάλλει στην τήρηση της διατύπωσης αυτής.

Δυσανάλογη τιμωρία Φιλανδό

Η ετυμηγορία προέκυψε έπειτα από την εκδίκαση υπόθεσης στην οποία ένας Φινλανδός ταξιδιώτης διέσχισε τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Φινλανδίας και Εσθονίας με ένα σκάφος αναψυχής. Όταν επέστρεψε στο λιμάνι του Ελσίνκι, έπρεπε να περάσει από συνοριακό έλεγχο  αλλά δεν είχε διαβατήριο ή ταυτότητα μαζί του παρά μόνο το δίπλωμα οδήγησης.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας διέπραξε μια μικρή παραβίαση των συνόρων κατά τη διέλευση των θαλάσσιων συνόρων της Εσθονίας. Ωστόσο, το πρόστιμο περίπου 95.000 ευρώ που απαιτεί η εισαγγελία της Φιλανδίας είναι δυσανάλογο υψηλό και ζητά τα πρόστιμα να είναι κατάλληλα και αναλογικά.

Το δίκαιο της Ένωσης δεν αντιτίθεται μεν στην επιβολή κυρώσεων ποινικής φύσης, αντιτίθεται όμως στην επιβολή δυσανάλογων κυρώσεων, όπως προστίμου ανερχόμενου στο 20 % του καθαρού μέσου μηνιαίου εισοδήματος. Συναφώς, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι, μολονότι τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν πρόστιμο ως κύρωση για την παράβαση μιας τυπικής προϋπόθεσης σε σχέση με την άσκηση δικαιώματος που απονέμει το δίκαιο της Ένωσης, η κύρωση αυτή πρέπει να είναι ανάλογη προς τη σοβαρότητα της παράβασης. Όταν όμως, όπως εν προκειμένω, ο έχων δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, ο οποίος είναι κάτοχος ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, παραβεί την υποχρέωση να φέρει τέτοιο έγγραφο, επειδή απλώς παρέλειψε να το φέρει μαζί του κατά το ταξίδι του, το αδίκημα είναι ήσσονος σοβαρότητας

Ανταπόκριση: Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

www.ertnews.gr

ΔΙΕΘΝΗ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, Ευρώπη, απόφαση δικαστηρίου, διαβατήρια, δυσανάλογη ποινή, έλεγχος, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σύνορα, ταυτότητα, ΦιλανδόςΑνταπόκριση απο το Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτοποίησης όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη χωρίς αυτή η απαίτηση να παραβιάζει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας,  τονίζει σε απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σημειώνοντας πως ένα έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα διευκολύνει την επαλήθευση της ταυτότητας των ατόμων
www.ertnews.gr